De jury van de Victorine van Schaick Prijs:


“De jury heeft grote waardering voor de dossierreeks ‘Document Management’. Al een aantal jaren lang verzorgen Simon Been en Erna Slangen in hoog tempo actuele dossiers voor de dagelijkse praktijk: in 2003 met titels als ‘Van digitalisering naar digitaal documentcentrum?’, ‘Van kennismanagement naar kenniscentrum?’ en ‘Van intranet naar webcentrum?’. De boekjes bestaan uit een inleiding op het thema, en een aantal praktijkcases, en literatuur- en bronnen-opgaven. Dat alles wordt ondersteund door het bekende Papieren Tijger Netwerk. Zij zijn sterk gericht op de praktische toepassing en de actualiteit en de jury vindt zij daarom bijzonder nuttig.”


De Victorine van Schaick Prijs is ingesteld ter herinnering aan Victorine van Schaick die tot haar dood in 1976 belangrijke functies in het bibliotheekwezen vervulde en een stimulerende en enthousiasmerende rol speelde in de opleiding van jonge vakgenoten. De prijs wordt jaarlijks uitgeloofd voor een publicatie, in welke vorm ook, die een belangrijke bijdrage betekent voor ons vak.


De prijs zelf ging naar Lizet Duyvendak voor haar proefschrift ‘Door lezen wijder horizont’.


Zie hier voor nadere informatie over Victorine van Schaick en het Victorine van Schaick Fonds..

 

Eervolle vermelding